Tag: sp_lock

Development, SQL Server

Znalezienie lockowanego rekordu po RID lub hash value przy użyciu wirtualnej kolumny %%lockres%%

Często gęsto analizujemy jakiegoś locka. Dowiadujemy się jaki jest jego RID lub hash klucza: I zadajemy sobie teraz pytanie… OK, wiem która to baza, wiem który to obiekt. Ale skąd mam wiedzieć o jaki rekord może chodzić??   Z pomocą przychodzi wirtualna nieudokumentowana kolumna %%lockres%%, która zwraca właśnie powyższe wartości 🙂   Przykład:Czytaj dalej / Read more

Przydatne skrypty

Alternatywa sp_lock – blokady na bazie

— List all Locks of the Current Database SELECT TL.resource_type AS ResType ,TL.resource_description AS ResDescr ,TL.request_mode AS ReqMode ,TL.request_type AS ReqType ,TL.request_status AS ReqStatus ,TL.request_owner_type AS ReqOwnerType ,TAT.[name] AS TransName ,TAT.transaction_begin_time AS TransBegin ,DATEDIFF(ss, TAT.transaction_begin_time, GETDATE()) AS TransDura ,ES.session_id AS S_Id ,ES.login_name AS LoginName ,COALESCE(OBJ.name, PAROBJ.name) AS ObjectName ,PARIDX.name ASCzytaj dalej / Read more